Uničov - Přechod ulice Šumperská - II/446 včetně chodníku mezi ulicí Zahradní a technickými službami

Rok výstavby: 2018

Investor: Obec Uničov

Celková cena díla: 2,998 mil. Kč

Předmět díla