Šumvald - Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald

Rok výstavby: 2018

Investor: Obec Šumvald

Celková cena díla: 1,484 mil. Kč

Předmět díla