Suchá Rudná (Kyselka) - Oprava povrchu silnice

Rok výstavby: 2016

Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Celková cena díla: 3,178 mil. Kč

Předmět díla