Šenov u Nového Jičína - Chodníkové těleso ulice Šenovská

Rok výstavby: 2018

Investor: Obec Šenov u Nového Jičína

Celková cena díla: 0,970 mil. Kč

Předmět díla