Pňovice - Chodník pro pěší

Rok výstavby: 2018

Investor: Obec Pňovice

Celková cena díla: 3,574 mil. Kč

Předmět díla