Ostrava ulice Martinovská - Oprava povrchu silnice

Rok výstavby: 2016

Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Celková cena díla: 12,198 mil. Kč

Předmět díla