Karolinka - Oprava místních komunikací

Rok výstavby: 2017

Investor: Město Karolinka

Celková cena díla: 1,185 mil. Kč

Předmět díla