Bohuňovice - Obnova místní MK - osa B Pod Lipami

Rok výstavby: 2017

Investor: Obec Bohuňovice

Celková cena díla: 2,388 mil. Kč

Předmět díla