Asfaltová četa

SATES MORAVA spol. s r.o. se zabývá i pokládkou asfaltových směsí a to celoplošnou nebo jen částečnou. V rámci své činnosti realizujeme celoplošnou pokládku asfaltových směsí všech druhů na komunikacích i na chodnících.

K uvedené činnosti je naše společnost vybavena příslušným strojovým vybavením od finišerů, přes válce, řezačky asfaltu, zametání a jiné strojní vybavení potřebné k realizaci. Rovněž realizujeme údržbu a opravy komunikací nebo chodníků formou vysprávek strojních nebo ručních. Dále také realizaci zálivek spár a trhlin. Kromě technického zabezpečení máme k těmto činnostem k dispozici náležitě vyškolený personál.

Materiál odebíráme z akreditovaných obaloven, které splňují nejpřísnější požadavky na výrobní procesy a kvalitu materiálu. Jsme schopni reagovat na jakýkoliv požadavek našich zákazníků.

 

Kontakt na vedoucího asfaltové čety:

Telefon ČR:     +420 727 822 829

Telefon SR:     +421 905 351 299

E-mail:             asfalty@satesmorava.cz